Címlap

Széchenyi 2020 - Befektetés a Jövőbe

Kedvezményezett neve: Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft.
Projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 14 534 115 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalmának bemutatása:

A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. célja, hogy a vállalkozás hatékonysága javuljon, mely a hosszú távú fenntartható működést és növekedést megalapozhatja. Cél, hogy a cég rugalmas foglalkoztatási formákat vezessen be a vállalkozásnál és a szükséges munkaszervezési folyamatokat, illetve a cég működését is ehhez igazítsa. A rugalmas foglalkoztatási forma bevezetése növeli a vállalkozás flexibilitását, erősíti a cég versenyképességét.
A hatékonyság növelése, a hosszú távú tervezés alapja, hogy a vállalkozás szakképzett, minőségi és motivált munkavállalókat alkalmazzon, egyúttal megfelelő feltételeket és munkahelyi légkört alakítson ki számukra. Ennek lényeges eszköze lehet a rugalmas foglalkoztatás bevezetése, mellyel munkavállalóik számára megfelelő munka-magánélet egyensúlyt alakíthatnak ki.
A projekt keretében 16 fő munkavállaló munkaköre kerül átalakításra, 1 fő új munkavállaló kerül felvételre. Az új foglalkoztatási formák bevezetéséhez kapcsolódó szervezetfejlesztési, IT, jogi, munkaügyi tanácsadásra is sor kerül. A rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó változások sikeres bevezetését képzések és műhelymunkák, illetve egyéni coaching segíti elő. A hatékony munkavégzés érdekében informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése is a fejlesztés részét képezi. Az átszervezési folyamatot munkahelyi mentor támogatja.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.29.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00124

Kedvezményezett neve: Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft.
Projekt címe: Gyakornoki program a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúránál 2016
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00214
Támogatás összege: 2.639.810 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
A project tervezett befejezési dátuma: 2017.06.01.

Részletes szakmai tartalom:
A cég, a Pécsnek nagy hírnevet szerzett Angster-orgonagyár hagyományait kívánta folytatni, amikor 1992-ben kisebb vállalkozásként működni kezdett, majd 1994-ben Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra néven átalakult Kft-vé. Vezető szakemberei (Budavári Attila és Budavári Csaba) Magyarországon, Ausztriában és Németországban tanulták az orgonaépítő szakmát, s több munkatársuk tett nyugat-európai tanulmányutat. A korábbi években is dinamikusan fejlődő cég, mára Magyarország legnagyobb orgonaépítő vállalkozásává nőtte ki magát.

A cég tevékenységi köre:
> új orgonák építése •koncertezési, • liturgikus, • oktató-gyakorló célra templomba, koncertterembe, zeneiskolába, lakásba stb.
> orgonaalkatrészek készítése, • fém- és fasíp sorok készítése, elő intonációval vagy anélkül, • komplett játszóasztal, illetve játszószekrény készítése mechanikus, elektromos vagy elektronikus rendszerben,
> régi orgonák restaurálása, műemléki helyreállítása, konzerválása,
> orgonák szerkezeti átépítése, igény szerinti bővítése • mechanikus traktúra és csúszkaládák beépítése, • pneumatikus szerkezet villamosítása,
> orgonák teljes felújítása, javítása, felújított orgonák rendszeres karbantartása, hangolása.

A manufaktúra életében 2004-ben következett el a nagy fordulópont, amikor elnyerte, a budapesti Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem koncertorgonájának megépítését. Ettől kezdve már szinte megállíthatatlanul érkeztek és érkeznek most is megrendelések felújításra, átépítésre, restaurálásra. A cég alkatrészek gyártását és értékesítését is végzi webshopján keresztül, több, mint 300 ügyfele számára, Európában és más kontinenseken egyaránt. A legnagyobb örömöt, mégis az jelenti számukra, amikor új orgonát építhetnek. 2005-ben költöztek a Pécs, „Budai vám” városrészéhez közeli telephelyükre, ami a bánya egykori remíze, azaz vonatgarázsa volt. Ez a telephely jelenleg már 1000 négyzetméteres műhelyként működik. Korábbi telephelyüket sem hagyták el teljesen, hiszen a fémsíp-gyártás teljes mértékig ott történik, míg az új műhelyben a famunkák zajlanak.

A gépek, felszerelések, a mintegy 1000 m2-es üzemépület és a 10 méter belmagasságú állítócsarnok nyugat-európai színvonalon áll. A rendelkezésre álló berendezkedések lehetővé teszik, hogy az orgonákhoz minden alkatrészt, beleértve a teljes játszóasztalt, az ajak- és a nyelvsípsorokat is cég készítse le. A manufaktúra kiemelt referenciái a Pécsi Székesegyház orgonájának átépítése, a Budapesti Művészetek Palotájának Bartók Béla hangversenytermébe épített új koncertorgona, a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) Templom nagy- és karorgonája, a Kálvin téri református templom, valamint Fasori református templom orgonája. A társaság foglalkoztatotti létszáma folyamatosan bővült az elmúlt időszakban (2012- ben 35 fő, 2013-ban 39 fő, 2014-ben 44 fő, 2015-ben 43 fő), kivéve a 2015-ös évet, amikor megtört ez a tendencia. A HR stratégiáját a családi közösségnek tekintett munkahely szellemében kívánja megfogalmazni a cég. A létszám bővüléséből és a minimális a fluktuációból is látszik, hogy a cég vezetése, a lehetőségeinek figyelembe vétele mellett igyekszik segíteni a dolgozóit.

A manufaktúra fontos feladatnak érzi az utánpótlásképzést, ezért évről évre folyamatosan tanulókat von be tevékenységbe, lehetőséget biztosítva számukra, hogy megszerezzék az alapvető szakmai tapasztalatot, s így a munkapiacon sikeresebben szerepelhessenek. Az elmúlt 5 év során, olyan is előfordult, hogy egyszerre 13 tanulóval volt szerződése a cégnek.

Az árbevétel 300-350 M Ft között mozgott az elmúlt két évben, azt megelőzően pedig folyamatos növekedést mutatott. Elmondható tehát, hogy a cég gazdálkodásának eredménye folyamatosan nyereséges.

A projekt keretein belül egy fő asztalos végzettségű fiatal gyakornok, a gyakornoki hely kialakítása érdekében pedig eszköz beszerzésre is sor kerül. A megfelelő munkafolyamatok elvégzésének biztosítása 1 db oszlopos fúrógép vásárlásával valósul meg. Gyakornokként a felvételre kerülő fiatal, valódi munkatapasztalatot szerezhet. Gyakornoki kapcsolattartó foglalkozik vele, aki szakmai tapasztalatainak köszönhetően hozzájárul a gyakornok szakmai előmenetelének fejlesztéséhez, az önálló munkavégzés képességének elsajátításához. Mindezzel hosszútávon is javul a gyakornok munkaerő-piaci esélye. A tapasztalatok megszerzése nem csak az általános bútorasztalosi szakmára vonatkozik, hanem a sokkal speciálisabb, magasabb hozzáadott értéket képviselő orgonagyártáshoz kapcsolódó asztalosi feladatok megismerésére is kiterjed. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó látja el a szakmai, segítői, értékelő és utógondozó feladatokat, ő tart kapcsolatot a projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal, elvégzi a gyakornoki foglalkoztatás dokumentálását (beszámoló, előrehaladási napló készítése) és értékeli a gyakornok teljesítményét. A kapcsolattartó, bútorasztalos mesteri vizsgával rendelkező, több évtizedes szakmai múlttal rendelkező szakember, akinek a cégnél a fiatal munkavállalókkal foglalkozik, a gyakorlati tapasztalatok számukra való átadását végzi. A projekt megvalósítása során, a gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátására, valamint a kötelezően előírt tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására is sor kerül.

magyar